Jasnázpráva.cz - Jasně. Stručně. Přívětivě.
"Jakmile se něco stane složitým, zjednodušte to. Nemůžete-li to zjednodušit, zrušte to!"

- RICHARD KOCH -

Photo used under Creative Commons from sergey245x